Inlägg av andreas

Att välja recensent

Varje kulturredaktion brottas dagligen med en lika rolig som svår uppgift: att para ihop rätt ämne med rätt skribent. I normalfallet är det inget drastiskt alls: aha, en bok om 1600-talshistoria, vi har en 1600-talshistoriker i frilanskadern, saken klar. Men så ibland måste redaktörerna tänka till lite extra. Ibland för att undvika jäv. Ibland för…

Läs mer

Hade jag varit i Ryssland hade jag blivit bötfälld nu

Гомосексуальные отношения точно так же стоит, как гетеросексуальные отношения, вы слышите, ваши долбанные угнетателей в России! (Homosexuella relationer är exakt lika mycket värda som heterosexuella relationer, hör ni det, era satans förtryckare i Ryssland!) Detta är alltså nu olagligt att framföra i rysk offentlighet. Tack till Google Translate för översättningen, och de största reservationer för…

Läs mer