Ich bin ein Berliner, inte en tabloid

I Journalisten nyss sågade jag Kalla Faktas redaktion för deras bojkott av Grävseminariet i år. Kändes som en lättnad att i påföljande nummer se Fredrik Laurin ta avstånd från redaktionens bojkott.

***

En spännande, egensinnig, smart, rolig och politisk bloggare drar fram som en orkan. Hon heter Katrine Kielos och är mycket läsvärd. (Att jag tycker att någon är läsvärd betyder inte nödvändigtvis att jag håller med om vad som sägs, vilket i detta fall känns påkallat att nämna.)

***

Berlin är en suverän stad – kulturellt, politiskt, kulinariskt, arkitektoniskt. I helgen som gick var jag där med familjen några dagar – för första gången! ’Bout time, med tanke på hur häpnadsväckande nära det är mellan Lund och Berlin. Och jag återkommer nog med en och annan liten rapport därifrån.