Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Ännu en vag

Just det, jag skulle gärna skriva en bok om religion också. Kanske om kyrkans reträtt på punkt efter punkt i världens historieskrivning under hundratals år. Snart är allt reducerat till symbolik, det visar väl inte minst den här diskussionen i Danmark. Motbild gives ju dessvärre här.