Att välja precis rätt

Efter Olle Stenholms död har diskussionerna intensifierats om själva ämbetet Allmänhetens pressombudsman, PO. (Läs exempelvis Martin Jönsson.

Man kan bara konstatera att PO:s roll, uttalanden, bedömningar och till och med existensberättigande sällan har varit så ifrågasatt som under de senaste åren. Allt fler röster höjs för att flytta PO:s funktioner till tingsrätterna.

Då ska man komma ihåg att denna kritikstorm har motats av en person som hölls för en av landets främsta publicister. En genuin och sakkunnig journalist med breda kontaktytor som åtnjöt stor kollegial respekt.

Om inte Pressens samarbetsnämnd nu ytterligt noga gör sin läxa och väljer ett namn av absolut toppklass – då kan PO som institution komma att försvinna fortare än vi anar. En felrekrytering kan bli helt förödande. Att välja en kvinna vore dessutom det enda raka, med tanke på ämbetets mansdominerade historia.

Min kandidat: Sveriges Radios Kerstin Brunnberg.