Bassett-ångest

Sånt här borde jag skriva i stället för att sitta här och äta vingummin (röda och svarta och gröna och gula och vita, men aldrig de orangefärgade).

***

Ett citat ur Publicistklubbens årsbok:

”Ingen journalist kan 2006 vara okunnig om ekonomiska förutsättningar eller bortse från distributionen. Ändå är det många som tror sig stå över det. Scenerna på vissa dagstidningar påminner om Titantic. Någon påpekar att det sprungit läck på bakre däck: Bonnier Newspapers har förlorat över en miljard de senaste tre åren. Men stråksektionen i den fina salongen spelar på som inget hänt.”