Chef

Gästar tidningen Chef med krönika om – förstås – artificiell intelligens.