Citat

Jag minns inte vem som sa det. Jag minns inte apropå vad. Jag minns inte ens om han eller hon sa exakt så här. Men nedanstående citat – ett svar på frågan ”hur gör du?” ställd till en skulptör – är en sanning som är lika applicerbar på elefantskulpturer som på text.

”Jag tar ett stort jävla stycke trä. Sedan tar jag bort allt som inte är elefant.”