Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Citat

Jag minns inte vem som sa det. Jag minns inte apropå vad. Jag minns inte ens om han eller hon sa exakt så här. Men nedanstående citat – ett svar på frågan ”hur gör du?” ställd till en skulptör – är en sanning som är lika applicerbar på elefantskulpturer som på text.

”Jag tar ett stort jävla stycke trä. Sedan tar jag bort allt som inte är elefant.”