En krönika som inte blir

Under en tid har jag funderat över en krönika till tidningen Journalisten som jag inte har lyckats skriva.

Det är ett par veckor kvar till nästa deadline för min del.

Jag skulle vilja skriva om varför det är rätt för en journalist att rösta emot sittande regeringar – oavsett egen ideologisk orientering.

Om varför maktopposition måste vara en del av vår grundhållning, om varför maktskiften har ett egenvärde för journalister, om varför korruptionsinslagen i sittande regerings arbete skapar helt egna och ideologiskt ”fria” skäl att rösta bort densamma.

Givetvis är det omöjligt.

Givetvis är texten omöjlig att skriva av en rad skäl:

* Jag är inte säker på att jag har rätt.

* Jag är inte säker på att det är lämpligt att ta ”risken” att anses lättplacerad på höger-vänster-skalan.

* Jag är inte säker på att det går att frigöra sig från det faktum att det mycket snart är val.

* Jag är inte säker på att det jag verkligen skriver, i så fall, blir läst. (Det man inte skriver blir mycket ofta läst.)

Så slutsatsen kan bara bli att jag av allt att döma ska skriva en helt annan krönika. Ska bli spännande att läsa den.

***

Kolla väldigt noga hur adressen till den här sidan är skriven. Är det inte att lite grann misslyckas med marknadsföringen av något som ska vara riktigt gott…?