Ett spetsat öra

Någon borde få sparken – och det är inte Thomas Frostberg. Läs det där. Hysteriskt roligt. Och allvarligt. Får man vara så ovarsam som styrelseledamot i ett börsbolag?