Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Ett spetsat öra

Någon borde få sparken – och det är inte Thomas Frostberg. Läs det där. Hysteriskt roligt. Och allvarligt. Får man vara så ovarsam som styrelseledamot i ett börsbolag?