Fack off

Att jag tycker så här är möjligen dagens mest väntade. Men initialt skrev jag ungefär tre gånger så långt, innan jag lugnade mig lite.

Här är ett av de stycken jag strök:

”För vad händer i en tid då allt fler diversifierar sina verksamheter? Facket blir gradvis frånsprunget. Allt fler har mer än ett jobb, allt fler deltidsfinansierar sina studier, allt fler arbetar extra för att kunna ägna sig åt den kulturutövning de drömmer om en dag ska ge nog för hyran.

Rimligen söker fler och fler arbetssätt som passar just dem. Alla tecken tyder på att samhället utvecklas mot en nischkultur från att ha varit en masskultur – läs till exempel Chris Andersons mästerliga och pedagogiska The Long Tail (Random House) som i vår utkommer i svensk översättning. Det är rimligt att anta att arbetsmarknaden går samma väg.”