Femina om Carola

Det är elva år sedan Johannas och min bok om Carola utkom, men tidningen Femina slog mig ändå en signal för att uppmärksamma fyrtioårsminnet av Carolas genombrott. Rolig text av Aino Oxblood – Sveriges coolaste bylinenamn – kan man nu läsa här.