”Flyktingkris”

Så välgörande att höra den här forskaren. Det tål att upprepas:

• Sverige har inte, och har inte haft, någon flyktingkris. Libanon har däremot en flyktingkris.

• Ungefär 70 miljoner människor är på flykt i världen. Det är rekordmånga.

• I Sverige är vi nere på färre än 20 000 asylsökande per år. Alla får inte asyl. Det kan jämföras med de 163 000 som sökte år 2015. Jag vill minnas att 40 procent av dem inte fick asyl.

• Det orimligt välmående land jag lever i har en moralisk plikt att både ta emot fler flyktingar och att öka sitt bistånd. Tills vidare får vi göra punktinsatser genom privatekonomiskt stöd till UNHCR, vilket man enkelt kan ordna med här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *