Fnittrarna som styr världen

Varannan söndag, därmed krönika. Utdrag:

”Varför är detta då så olämpligt? Därför att man skapar en falsk känsla av mänsklighet i ett tekniskt system, och därför att man bygger en teknik som är fruktansvärt bra på att luras. Detta sker i en tid där det pågår ett storskaligt angrepp på tilliten i samhället, där de tekniskt mäktigaste i stället borde göra allt de kan för att tydliggöra skillnaden mellan människa och maskin.

Så där satt de under presentationen hos Open AI, kanske trettio år fyllda, kanske inte, och fnittrade. Totalt aningslösa inför sina redskaps manipulativa kraft.”