Första längre intervjun

Tidningen Ny Teknik har gjort den första längre intervjun med mig med anledning av ”Bekvämlighetens tyranni”. Den kan man lyssna på här.