Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Gud hör inte bön

I tider då religiösa förvillelser lägger hinder i vägen för forskning – embryonala stamceller, tänker jag närmast på – är det alltid läge för ifrågasättanden av religionens okränkbarhet.

New York Times berättar om en studie som visar att böner till diverse gudar inte hjälper den som är sjuk. Inte ett smack.

Varje liten sådan nyhet spelar roll.