Hackare måste levla upp

Kort kommentar om att planlägga bättre i cyberkriget finns här.