Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Här…

hyllar man Bang av hela sitt hjärta och på strikt journalistiska grunder, och så känner man sig ändå som… som en fjäskis på något sätt. Det tål att tänkas på. (Men jag sågar ju åtminstone Femkul, i samma text.)