Lite mer om Pewdiepie

För en tid sedan drev journalisten Emanuel Karlsten tesen att Pewdiepie, Felix Kjellberg, på grund av sin Youtube-karriär som dataspelare bör uppvärderas kulturellt och omskrivas mer. (GP 3/9)

Jag är av helt motsatt uppfattning, vilket jag redan har påpekat här.

Men jag tror att det döljer sig något annat bakom den här begreppsförvirringen, sammanblandningen av popularitet och relevans, ett större problem än ”rätt” värdering av kulturella fenomen, och det handlar om språk.

Intelligens förväxlas besvärande ofta med omdöme. Artighet med snällhet. Utbildning med bildning. Politiska segrar med politiska framsteg.

Inga av dessa begrepp uppträder nödvändigtvis i par. Men när de gör det, går samhället ofta i rätt riktning.

Så hur styr man ditåt? Genom att insistera på reflektion, på saktmod. Vilket för övrigt inte ska förväxlas med tröghet eller bakåtsträvande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *