Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Matchfakta

En säker 3-2-seger i dag. Kände mig aldrig hotad, trots att jag tappade 2-0 till 2-2. Dagens hybris: Vi talade om ”estetiska ideal” för våra överskruvade forehandslag.