Mediearrogans

Svenska Dagbladet installerade i vintras, med hög svansföring, en så kallad kvalitetsredaktör vars uppgift är att höja nivån på rättelsearbetet i tidningen. Dessutom ålades redaktören i fråga, Lars Ryding, att berätta om arbetet på en blogg.

Den bryr han sig dock inte om att uppdatera.

Det är verkligen att aningslöst visa att man inte har någon som helst insikt i hur medielandskapet ser ut. Och det är, oavsett det, häpnadsväckande föraktfullt mot de läsare som rimligen är Rydings största resurs.

Exakt sådan här brist på professionalitet är det största hotet mot dagstidningarna. För om vi som arbetar där inte gör vårt journalistiska jobb lite mer och lite bättre än alla dem som i dag ägnar sig åt journalistik i nya former – varför ska man då alls läsa oss?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *