Min intervju…

…med Nina Björk har lett till en del reaktioner. Det tycks liksom ofelbart när det är Nina Björk som citeras. Läs hela texten här.