Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Mittenextremistens klagan

Här sitter man och är lipfärdig av besvikelse på den sittande regeringen, just eftersom man kunde hoppats på en större värdighet i maktutövandet. Lite mer Jed Bartlet i Rosenbad, något mindre korruption av gammalt snitt. Så har det ännu inte blivit, för att uttrycka det milt. Och så inser man att alternativet för en ideologisk mittenextremist med stor pragmatisk marginal, som jag själv, är detta:

Och det går ju inte! Jag kan inte rösta på dem så länge det betyder att Mona Sahlin blir statsminister. Vad ska jag ta mig till 2010? Allvarligt talat, vad ska jag rösta på?

1 Kommentar

  1. Andreas Ekström » Arkiv » Litet mediarace den 17 november, 2007 kl 12:27

    […] Jag intervjuades i veckan i egenskap av journalist och bloggare för Medierna i P1, som i dagens program klockan 11 gör något om den eventuella dirty campaigning som ligger bakom den film jag och många med mig publicerat. (Dock i mitt fall utan påtryckningar från något håll alls, det kan inte nog understrykas!) Ska bli spännande att höra inslaget. […]