Om, always

Om Malik is one of the wisest persons I have ever read. This short piece is something I will return to. It hits home with me like you wouldn’t believe.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *