Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Om bloggar i P1

I den senaste upplagan av Medierna i P1 görs ett bra reportage om bloggosfären, och de maktaspekter som tidigare har diskuterats. Jag är med och säger lite saker. Inslaget börjar i programmets minut 11.