Om jag vore diktator i Kina

Då skulle jag tänka så här. Men det kanske redan görs, vad vet jag…?