Om politisk värdighet

De förde sig bra där i valrörelsen, alliansen. Kontrasten mellan en allt mer korrumperad socialdemokratisk statsapparat och en mer allvarsam och värdig allians blev, tror jag, enormt viktig för många väljare.

För alldeles oaktat sakpolitiska avvägningar fanns en längtan efter en större värdighet i maktutövandet. Att man skulle sköta utnämningspolitik, omdömesfrågor och representativa frågor med större statsmannaskap.

Lång näsa!