Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Om politisk värdighet

De förde sig bra där i valrörelsen, alliansen. Kontrasten mellan en allt mer korrumperad socialdemokratisk statsapparat och en mer allvarsam och värdig allians blev, tror jag, enormt viktig för många väljare.

För alldeles oaktat sakpolitiska avvägningar fanns en längtan efter en större värdighet i maktutövandet. Att man skulle sköta utnämningspolitik, omdömesfrågor och representativa frågor med större statsmannaskap.

Lång näsa!