Omvärldsbevakad

Företaget Observer ägnar sig åt omvärldsbevakning. Det betyder att de läser tidningar och tittar på tv och surfar på nätet för att ta reda på vilka strömningar som finns i samhället på olika sätt – uppdragsgivarna är företag som av olika skäl vill veta sådant.

Jag har nyss häpet upptäckt att jag är med på Observers visserligen ganska omfångsrika lista över svenskspråkiga bloggar som bevakas.

Det känns inte bara bra.

Precis som med min andra blogg har jag genom den här bloggen fått en textuppmärksamhet som inte står i proportion till hur pass anspråksfull eller ambitiös min egen satsning har varit. Jag skriver ju mest på kul. Om det skulle kännas jobbigt skulle jag lägga av. Att någon gör någon sorts samhällsanalys där detta ingår känns… ja, som a brave new world. Så läs reportaget om vad som händer med en människa som blir statsminister i gårdagens Sydsvenskan i stället. För det har jag ansträngt mig för att åstadskomma, och jag blir gladare om det blir läst i stället.