Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Som en liten senkommen hyllning…

…testar jag att leka lite med Youtube för första gången. Alla som tjänar tolv miljarder på hederligt arbete är värda en hyllning. Vad sägs om en av Bryan Adams bäst bevarade hemligheter? Han är bättre än Beatles, och ni tror att jag skojar.