Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Som suketter

Caroli city. En halvstor galleria i centrala Malmö med en ostrukturerad bokhandel och tråkiga klädaffärer. Ensamma, planlöst vandrande. Män som har druckit för mycket i dag och andra dagar. Jag passerar. Köper en översockrad kaffedryck och en ”hälsomuffins” på Espresso House. Betalar för detta 48 kronor.

Hela scenen blir ledsam på så många nivåer.