Ta ett djupt andetag…

…och läs det här. Kontemplera sedan över om det finns något du kan göra. Det kanske det faktiskt finns.