Till algoritmernas försvar

Online-krönika som försöker balansera bashingen lite finns här.