Timothy Snyder

Omläsning av ”Om tyranni” så här i sommaren. Allt fastnar, men särskilt detta:

”Alla kan dela en artikel men det kräver mycket arbete att undersöka och skriva, det tar tid och det kostar pengar. Innan du yttrar dig föraktfullt om mittfårans medier ska du vara medveten om att de inte längre representerar mittfåran. Det är hån och förlöjligande som nu lätt och obehindrat flyter fram i mittfåran, reell journalistik däremot är krävande och svår. Försök själv att skriva en seriös artikel där du måste arbeta i verkligheten: resa, intervjua, hålla kontakt med källor, forska i skriftliga dokument, verifiera allting, skriva och revidera utkast, allt inom en snäv och orubblig tidsplan. … Vi anser det självklart att betala en rörmokare eller en bilmekaniker men vill ha våra nyheter gratis. … Om vi inte betalade för att få ett trasigt rör lagat eller bilen reparerad skulle vi inte ta för givet att vi kan dricka vatten eller köra bil. Varför ska vi då bilda oss om vårt politiska omdöme utan att betala ett öre för det som vi grundar det på?”