Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Tisdagsnotiser

SVT:s nyhetsjournalister är världens lataste.

***

Expressen bad mig vara med och ranka världens tre bästa tv-serier. Jag skickade ett snabbt svar. Kanske säger det något om tillförlitligheten i sådana undersökningar att jag inte för mitt liv kan komma ihåg vad jag svarade. Eller så säger det något om mig.