Vinst för bloggkungen

Johan Larsson, den skicklige arkitekten bakom en rad svenska bloggtjänster, som till exempel Knuff.se, har nu för första gången inkommit till Bolagsverket med en årsredovisning för sitt bolag.

En artikel som kort berättar om vinst, delägare och styrelse publicerar vi i dag på Sydsvenskan.se. Relevanta och tidigare väsentligen okända uppgifter. Därvidlag är den identisk med bevakningen av alla andra intressanta bolag; helt normal ekonomijournalistik utan sensationslystenhet.

En och annan bloggare går möjligen ändå i spinn över detta. Så var det förra gången jag skrev om Johan Larsson, trots att jag i den efterföljande debatten var pedagogisk på en nivå som borde ha räckt för sexåringar.

Johan Larsson har uttryckligen bett om att få hålla en låg profil rent personligt, och det kan man gott respektera. Därför anges till exempel inte hans bostadsort i artikeln. Men att hans unika verksamhet omskrivs är en journalistisk självklarhet.

(Och om det är någon som känner att en strikt ekonomiskt orienterad artikel om blogginnovatören är olämplig, och trots det jag har skrivit ovan inte känner sig på det klara med varför en tidning rimligen bör skriva den – mejla en rad med dina frågor, så lovar jag att svara så noga jag bara kan!)