Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

1900-tal

Man vill ju inte tro att det är sant när en normalt så sansad och TT-trygg reporter som Peter Letmark på DN beskriver den kvinnliga rättegångspartens kläder, men inte någon annans. Var den manlige advokaten också ”vardagselegant”? Hade han slips? Så otroligt dåligt.