Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Tecken i skyn

Dagens Karl Kraus-citat, nyligen läst någonstans: ”När en kultur känner att den nalkas slutet tillkallar den prästen.”

Det är så bra att det får en egen publiceringsdag här.