Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Aftonbladets…

…dikeskörning kommenterar jag här. Mest av allt handlar det om en av de medverkande reportrarna, därav rubriken ”Den notoriskt opålitlige”.