Litet mediarace

Jag intervjuades i veckan i egenskap av journalist och bloggare för Medierna i P1, som i dagens program klockan 11 gör något om den eventuella dirty campaigning som ligger bakom den film jag och många med mig publicerat. (Dock i mitt fall utan påtryckningar från något håll alls, det kan inte nog understrykas!) Jag är dock inte med i det slutliga inslaget – men låt inte det hindra dig från att lyssna. Medierna är nästan alltid värt sin halvtimme.