All bow to the Hanna

Hanna Hellquist är onsdagars själva existensberättigande. Jag skulle vilja gå så långt som att påstå att utan henne vore det svenska kåseriet dött, eller åtminstone fullständigt förnyelsebefriat. Läs i DN:s dead wood edition.