Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

All bow to the Hanna

Hanna Hellquist är onsdagars själva existensberättigande. Jag skulle vilja gå så långt som att påstå att utan henne vore det svenska kåseriet dött, eller åtminstone fullständigt förnyelsebefriat. Läs i DN:s dead wood edition.