På sex ord

Jag är bland dem som har försökt skriva min livshistoria på sex ord i Jenny Eklunds fina projekt. Det blev inte bra, det blev att jag skrev det viktigaste bara, med en liten förhoppning inför framtiden.

Bästa bidraget kommer förstås från Peter Englund, som omedelbart fattade att man måste lösa uppgiften i en rak och fullständig mening för att det ska bli någon verkshöjd på det.