Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

På sex ord

Jag är bland dem som har försökt skriva min livshistoria på sex ord i Jenny Eklunds fina projekt. Det blev inte bra, det blev att jag skrev det viktigaste bara, med en liten förhoppning inför framtiden.

Bästa bidraget kommer förstås från Peter Englund, som omedelbart fattade att man måste lösa uppgiften i en rak och fullständig mening för att det ska bli någon verkshöjd på det.