Big news

Man vet att något stort har hänt när Sportnytt kallar in legendaren Bo Hansson för en kommentar. Nils Liedholm död – klart att man ska använda Bo Hansson då. Det kan annars lätt gå prestige i sånt: man ska inte använda de gamla, man ska gå vidare, ska moderaterna vara nya så kan de inte vara gamla etc.

Det var med andra ord bra redaktörsskap där på Sportnytt nu i kväll – att se att det är en pensionär ur de egna leden som är precis rätt val.