Carin Evanders rätt

Det har redan sagts en del i ämnet, av Bo Strömstedt bland andra, men jag sållar mig ändå till de häpnas skara:

Vad i hela världen har fått den normalt så försiktige och genomtänkte pressombudsmannen Olle Stenholm att rekommendera Pressens Opinionsnämnd att klandra Dagens Nyheter för att man låtit författaren Per Gunnar Evanders dotter polemisera med innehållet i hans senaste roman?

Olle Stenholm ger här i korta ordalag sin syn på saken. Men hans syn på genre som en absolut kassaskåpssäker skiljelinje är bara teoretiskt helt rimlig. Här har vi ett exempel som visar att det ”normala” synsättet inte helt fungerar, inte är applicerbart i varje läge. Hans slutsats, att det skulle vara fel att publicera Carin Evanders text, förvånar. Jag tycker att den är orimlig.

Det är inte känt när Pressens Opinionsnämnd tar upp fallet. Men vi är många som väntar intresserat.

***

Isobel Hadley-Kamptz skriver tänkvärt och återhållet förbannat om mobbningen av den knappt ens tillträdda kulturministern.