De sexderton

Just nu saknar De aderton två ledamöter. Det är mycket spännande att följa diskussionerna om lämpliga efterträdare till Sjöstrand och Gyllensten till exempel här hos Malte Persson, där i runda tal hundra svar finns i kommentarfunktionen.

Utan att på något sätt göra anspråk på att ha samma bildning som många av debattörerna vill jag förstås ändå blanda mig i:

Av de två blir minst en en kvinna, och minst en kommer att ha utländsk härkomst. Alltså gissar jag på Theodor Kallifatides och Sigrid Combüchen, men garderar ändå med två klassiskt lärda, nämligen Gunnar D Hansson och outsidern Sven-Eric Liedman. En idéhistoriker hade verkligen inte suttit fel. (Mejla era bästa förslag till horace@andreasekstrom.se. Kanske sänder jag dem vidare till the man.)

***

Min sista kvarliggande text sedan jag gick på pappaledighet publicerades härom dagen, nämligen en intervju med den oförliknelige Jacques Werup.