Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Den heliga skriftställare

Apropå nya böcker: jag recenserar den heliga Joan Didions på svenska nu utkomna ”Kalifornien” i nästa nummer av Scoop. Ett utdrag ur recensionen:

”Jag kan inte se byggstenarna, helt enkelt. Jag har tråkigt. Jag vänder och vrider och plockar mellan kapitlen, och ändå hittar jag inte den där kroken som skulle ha tagit tag i mig. Om det är för att den inte finns, eller för att just jag är oförmögen att hitta den, är förstås en öppen fråga.”