Den moraliska journalisten

Får man vara ett och ett halvt år sen med en grej?

Javisst. Det är ju min blogg.

Inte förrän i vår har jag kommit mig för att beställa och läsa ”Den moraliska journalisten”, en doktorsavhandling av Susanne Wigorts Yngvesson, framlagd vid Uppsala universitet år 2006. En längre intervju med henne som sammanfattar hennes ärende finns i DN-serien om journalistkultur; ett par försiktiga invändningar görs av Annika Ström Melin.

Jag instämmer gärna i dem. Det är utomordentligt anspråksfullt att formulera en helt ny yrkesetisk grund för en yrkeskår. Ett första absolut villkor för en sådan etikformulering är enligt min mening att den hålls åtskild från all form av teologi. Men så är det inte riktigt. Susanne Wigorts Yngvessons forskning är till stor del finansierad av Svenska kyrkan, och hon har själv tidigare tjänstgjort som biskopssekreterare. Den etik hon talar om ska avgjort vara kristen i någon mening, och det tror jag inte journalistiken skulle vara betjänt av.

Men läs Annika Ström Melin enligt länken ovan – för hon formulerar också en del beröm. Även det instämmer jag i.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *