Doctor, no?

När Sverige för en gångs skull är spelplan för en principiellt intressant story, då blir bedömningarna av hur svenska medier har hanterat fallet extra intressanta.

Det är i New York Times man läser den bästa sammanfattningen av fallet med den morddömde läkarstudenten. Times kan också utan vidare namnge studenten, vilket sannerligen inte är självklart för ett svenskt medium.

Tunga principiella frågor återstår. Som denna:

Anta att Karolinska inte hade upptäckt förfalskade betyg i 31-åringens meritering – vad hade man gjort då? Får eller får inte en morddömd person bli läkare i Sverige?

Det får vi inte veta. I stället tycks vi missa den verkligt brännande frågan på grund av en teknikalitet.

***

Journalisten Gunilla Kinn, själv stationerad i USA, skriver långt och läsvärt om de journalistiska bedömningarna i detta.