Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

En fråga om liga

Magnus Linton är en duktig journalist som jag respekterar, för texter som den här recensionen, för att ta ett av många tänkbara exempel.

Men att han på det här fladdriga sättet försöker attackera och kritisera Nathan Shachar… det blir lite som att höra Pugh Rogefeldt ha synpunkter på Mozart. (Länk till Shachars svar.)