Framtida 2

* Det finns ingen som helst betalningsvilja för det vi i dag kallar ”dagliga nyheter” i generationerna födda efter 1985.

* Massmedier kommer bara att överleva om de arbetar på så vis att de lägger kraft på stor differentiering och bredd, och i praktiken blir en mångfald av nischer i stället för satsningar på generell orientering. Förledet ”mass” i ordet ”massmedier” kan komma att bli helt irrelevant.

* Svenska medieägare, tidningsägare i synnerhet, saknar inte pengar. Men de använder dem på ett oerhört märkligt sätt. I dag satsar man fruktansvärda summor på gratis papperstidningar utan att hitta särskilt mycket nytt, varken i journalistik eller intäkter. Varför? Oklara skäl. Papperskärlek. Sentimentalitet. Pappersromantik.

* Det strategiskt rimliga för merparten av stora medieägare är i dag att lägga nästan alla de pengar som i dag försvinner i gratistidningssatsningar på utbildning, nätutveckling samt infrastrukturella förbättringar i medieföretagen. Detta arbete är så försenat att en del medieföretags överlevnad är hotad.

* Upphovsrätten kommer inte att kunna försvaras i sin nuvarande form. Arbetet med att hitta ett sätt att tillvarata konstnärligt skapande personers ekonomiska intressen är så eftersatt att konsekvenserna för kvaliteten på det som produceras inte kan negligeras.

* Svenska Dagbladet löper mycket stor risk att läggas ner om inte tidningen med kraft orienterar sig bort från dagligt distribuerad papperstidning.

Fortsättning följer.