Kort bara

Hos Deep Edition har jag och bloggförfattaren diskuterat lite mer bland annat kring det journalistiska intresse jag visat för knuff.se och dess konstruktör. En del nya infallsvinklar, tycker jag nog. (Om vi är överens? Nejnej, långt därifrån. Men det måste ju inte vara poängen heller…)