Andreas Ekström

Intro

Andreas liten

Hittills

5C04C647-5B3C-4954-BFF6-C52AE35A335D

Föreläsningar

Böcker

Länkar

Om upphovsrätt

English

Som officiant

Kort bara

Hos Deep Edition har jag och bloggförfattaren diskuterat lite mer bland annat kring det journalistiska intresse jag visat för knuff.se och dess konstruktör. En del nya infallsvinklar, tycker jag nog. (Om vi är överens? Nejnej, långt därifrån. Men det måste ju inte vara poängen heller…)