Grundkurs i journalistik, med mera

Ah, se där! Det så kallade huvudet på den så kallade spiken!

Efter det där behöver jag för min del inte säga något mer om själva debatten som min krönika har lett till…

Vilket är utmärkt. Då kan vi gå vidare till grundläggande sakfrågor. Som till exempel den här, om vi ska ta en påminnelse:

Om du tillgodogör dig resultatet av mina konstnärliga eller intellektuella ansträngningar, ja, då är det rimligt att du är med och mikrobetalar för det arbete jag har lagt ner. (Ekonomisk upphovsrätt.) Det är också rimligt att jag som upphovsman har rätt att förbjuda Stora Onda Oljebolaget att använda min egenhändigt skrivna sång i sina reklamfilmer. (Ideell upphovsrätt.)

Detta är det allra mest grundläggande. Det är med detta det börjar.

0 svar på “Grundkurs i journalistik, med mera

 1. Andreas, jag tror tyvärr inte du har fog för dett sista uttalandet (att många pirater är emot den ideella upphovsrätten).

  Tvärtom är det en klassisk nidbild av pp som dess motståndare gärna målar upp (och hoppsan, nu gjorde du det också). Källor tack.

 2. Minns inte om det var här eller i någon annan tråd i denna debatt som någon skrev att ett större problem för Piratpartiet är alla desa ”hangarounds” som av utomstående inte insatta gärna blandas ihop med seriösa pirater?

 3. Länka gärna till dessa hangarounds då. Jag stöter på det där alltsom oftast som påstående, men hur många ställen jag än läser på har jag inte sett någon ivra för det. Så det vore bra om ni pekade ut var ni hittar det.

 4. Det är inte där det börjar; det var där det började förra gången. Den här gången börjar det så här: Det är rimligt att jag är med och mikrobetalar för det arbete du har lagt ned, men det är orimligt att ditt bolag har rätt att övervaka mina nätvanor för att se till att jag gör det.

 5. Marcus A: Ja, det är förmodligen orimligt, i alla fall på de sätt som hittills beskrivits. Jag tror ju inte att vi är vid vägs ände vad det gäller uppfinningar och tekniker att lösa den frågan.

  Men oroar du dig? Jag rekommenderar att avstå från att begå lagbrott, det är en bra början…

  Emma: Ja, det där är ju en svår balans. Jag har läst så mycket dumheter på piratorienterade bloggar de senaste två dagarna av personer som inte kan läsa ens enkla meningar innantill och förstå dem, som inte citerar rätt, som inte ens kan ange inblandade personnamn rätt, som inte… ja, och så vidare. Ska jag länka till dem och peka ut dem som extra dumma i sammanhanget? Jag har funderat på det och kommit fram till att jag inte ska det. Jag länkar hellre till begåvade meningsmotståndare. För sådana finns det ju ganska gott om.

 6. Vad gäller vad som är orsak och konsekvens när det gäller piratpartiets inställning till fri, icke-kommersiell fildelning så tror jag att det är något som förandrats över tiden.

  Du har antagligen rätt i att det var därifrån partiet startade och fick sin medlemstillväxt i början.

  Med tiden tycks det mig dock alltmer uppenbart att en noggrannare analys, tillsammans med den politiska verkligheten med FRA, trafiklagringsdirektiv, IPRED, ACTA, telekomdirektiv etc., har gjort att det numera är en konsekvensfråga. Piraterna har helt enkelt tänkt djupare nu, och sett samband som inte stod lika klara till en början. Det är det som är fördelen med en transparent och snapp diskussion som det blir på nätet, många hjälps åt att tänka och fler aspekter blir belysta.

  Och det är förklaringen på att piratpartister blir förbannade på dig när du avfärdar pp som några som bara vill ha saker gratis, för det stämmer inte alls med den bild piratpartister i allmänhet har av sitt eget engagemang.

  Piratpartiet är NUMERA ett parti som framför allt är ute efter att försvara viktiga medborgarrätter som behövs för att en demokrati ska fungera. Rätten till kommunikation och information, rätten till anonymitet och ett transparent styrelseskick. Visst finns fortfarande ursprungsfrågorna kvar, tex synen på kultur som inte bara kommeriella produkter, utan en del av ”den mänskliga berättelsen” och ”människoblivandet”, och att detta i mindre mån än nu ska vara inhägnat och kommersialiserat. Och när det gäller annat, att immaterialrätten på många områden är kontraproduktiv om man vill göra så många innovationer som möjligt tillgängliga för så många som möjligt.

  Men att avfärda detta som ett ”gratis-är-gott” parti är att inte visa respekt, varken för de som engagerar sig, läsarna eller frågorna i sig. Det är som nån sa tidigare, en tillämpad härskarteknik, att rita en egen kraftigt förenklad bild av motståndaren och sen argumentera mot denna bilden.

  Vad gäller frågorna du ställer så uppfattar jag den om den ideella rätten som ställd mot bättre vetande. Jag är övertygad om att du visste redan när du skrev den att piratpartiet inte vill förändra den ideella rätten. Alltså ställer du den enbart i retoriskt syfte för att få det att framstå som att pp är ”värre” än de faktiskt är.

  Vad det gäller den om den kommersiella rätten så finns det inget som hindrar en sån modell så länge man kan lösa det utan att förutsättningen är att ta bort någon av de andra rättigheterna jag nämnde ovan.

  Men det tycks mig som att just den affärsmodellen är ganska överkörd av den tekniska utvecklingen och förutsätter en massa andra ganska allvarliga rättighetsinskränkningar för att fungera nåt vidare. Mitt senaste inlägg på min egen blogg handlar rätt mycket om det.

 7. JörgenL: Tack för ditt bidrag, det är nog nästan den bästa kommentaren jag har fått här de senaste dygnen.

  Som du säkert förstår använder jag i rollen som krönikör ett spetsigt språk, med raka och enkla bilder. Det ingår så att säga i det uppdraget.

  Du har helt rätt i att jag, förstås, ganska väl har koll på vilka idéer Piratpartiet har. Jag har ju följt piratkulturen rätt noga i uppemot fyra år nu, sedan jag skrev min första artikel om fenomenet i DN.

  Sedan måste man alltid skilja på vad som är vad – vad är partiet, vad är kulturen, vad är enskilda anhängare, vad är The Pirate Bay etcetera – här har jag själv säkert inte varit tillräckligt tydlig många gånger.

  I det här fallet är jag rätt säker på att jag inte har sagt att Piratpartiet vill ta bort den ideella upphovsrätten. Eller? Jag kanske har varit otydlig.

  Vad jag har sagt är att de två grundläggande principer som jag vill försvara är den ekonomiska och den ideella upphovsrätten. Jag menar att de hör samman. Jag menar att uppluckring av det ena mycket lätt kan leda till uppluckring av det andra. Och så vidare.

  Min uppfattning om piratkulturen och dess olika grenar är att den centrala frågan är rätten till fri kulturkonsumtion utan ekonomisk motprestation. Sedan finns det personer, parti, och andra verksamheter som tycker olika i detta. Partiet ägnar sig nu mycket åt integritetsfrågor – och talar hellre om det, eftersom det är ädlare.

  Jag frågar mig detta: Hade engagemanget för integritetsfrågorna varit lika starkt, om det inte hade handlat om rätten till gratis kultur? Jag kan tyvärr inte riktigt tro på det – även om det naturligtvis finns en del personer som i första hand är besjälade av det.

 8. Ungefär som yttrandefrihet och allmän sjukvård bara handlar om att för egen del få spotta ur sig vad man vill eller besöka doktorn gratis? Man kan postulera dolda själviska motiv bakom det mesta, men på vilket sätt är sådana spekulationer egentligen relevanta?

  Jag tror att även i den mån det handlar om rätten till gratis kultur så ser man det ur det vidare perspektivet, konsekvenserna av att ALLA får ta del av ett öppnare och friare kulturliv.

 9. Det är ju storsint av dig att inte vilja ”hänga ut” folk hur som helst. Det blir såklart lite svårt att förhålla sig till det du säger då, eftersom det för mig (och andra) ser ut att vara helt gripet ur luften. Men som det proffs du är har du säkert all förståelse för det.

 10. Emma: Visst, den risken får jag ta. Jag tror nog att var och en som är riktigt intresserad kan ta sig runt via relevanta sökningar på Knuff.se, till exempel, och så själv göra värderingarna.

 11. Vad menar du med det här Andreas?
  ”Men oroar du dig? Jag rekommenderar att avstå från att begå lagbrott, det är en bra början…”
  Låter som att du menar att det är rätt att övervaka alla bara för att några eventuellt kommer att begå brott, men så kan det väl inte vara? Någonstans går gränsen för det privata, för den personliga integriteten.

 12. Nej, så menar jag inte. Massövervakning är jag inte någon anhängare av.

  Men jag menar så här: Den som inte bryter mot lagen får oftast mindre problem än den som gör det. Hade inte ett halvt folk brutit mot de här lagarna hade vi inte haft problemet med för starka reaktioner på lagbrotten.

  Det är ju ännu en sådan sak som gör detta så extremt intressant: Det är ju verkligen ett – minus våldet förstås – äkta revolutionärt beteende hos människorna. På sätt och vis är det demokratiskt uppmuntrande (att en stor kraft engagerar sig i en fråga). På sätt och vis nedslående (att samma kraft väljer att bryta mot lagarna i stället för att respektera dem, och sedan reformera dem).

  Och jag undrar också – vilket jag inte har hunnit skriva om än – vad som kan komma att hända på grund av det här om låt säga fem till tio år. Vilka dörrar öppnar det för politiska processer? Vilka andra fält och sakämnen kan komma att skakas om på samma sätt? Jag ska försöka skriva något om det senare, men jag behöver nog tänka ett tag till och se om jag vågar gissa något om det.

 13. Okej, Andreas. Du är mot massövervakning. Då kan du väl vänta med att propagera mot dem som aktivt försöker stoppa sådan massövervakning tills dess att det finns nån sorts teknomagiska metoder att spåra privat fildelning utan att det har enorma konsekvenser för rättssäkerheten, brevhemligheten och den personliga integriteten? Eller är det alldeles för mycket begärt?

  Jag står på din sida i tanken att det vore superbra om man på nåt vis kunde försäkra sig om att ingen någonsin tar del av kultur utan att göra rätt för sig. Men hur mycket jag önskar att det fanns någon sådan metod som inte orsakar långt större skador i sina bieffekter, så har jag aldrig sett ett enda förslag som ens kommer i närheten av att lyckas med detoch jag förstår inte hur det skulle gå till utan att man stänger av internet helt och startar ett helt toppstyrt internet 2 som gör det omöjligt för gemene man att publicera något på nätet utan ett godkännade från överheten.

  Därför nöjer jag mig med tanken på att man gör det svårare för dem som vill ha allt gratis (för de finns, även om jag mycket sällan ser dem debattera i ämnet) genom att se till att det finns många bra och lagliga alternativ.

  ”Home taping is killing music” skrek man på 80-talet, men jag – och alla som var med då – vet hur stor del av musikspridningen och byggandet av nya fanbaser gick via kassetter och nu när man hojtar om att fildelningen har så katastrofala konsekvenser för kulturen så visar alla oberoende undersökningar på att så inte är fallet, utan att det snarare är tvärtom.

  Så – jag frågar dig än en gång – varför denna stora panik att förespråka drakoniska (slå gärna upp det i en ordbok, fri eller upphovsrättsskyddad) metoder för att skydda artister som faktiskt inte tar någon större skada alls? Kan du tillskriva integritetsivrare egna dolda agendor (dolda såtillvida att du än inte kunnat peka på någon tongivande debattör – eller ens någon okänd och irrelevant jeppe – som uttryckligen säger det du påstår är den drivnade kraften bakom pp och dess anhängare), så borde det inte komma som en överraskning om folk vänder på steken och undrar om inte de som säger sig vilja skydda upphovsrätten till varje pris faktiskt har en egen dold agenda som handlar om en önskan om att skapa korporativistisk och statlig kontroll över och insyn i alla medborgares förehavanden. Detta inte minst eftersom Ipred t.ex. inte kommer att hjälpa en enda artist tjäna en enda spänn mer, vilket kan empiriskt avläsas i de länder där liknande direktiv införts.

  Som sagt är det bara från Ipredkramare jag hört, ”Varför skulle man vilja betala för sig om det går att få tag på gratis?”
  För mig luktar det projektion lång väg – antingen det eller en nästan ännu värre von oben-attityd där man anser att man själv skulle klara det, men att pöbeln inte orkar hantera såna ändå rätt enkla moraliska beslut.

  Det finns massor med skäl i det väldigt breda gränslandet mellan att man gärna ser till att de konstnärer man gillar faktiskt har råd att fortsätta skapa, fram till ren egoistisk bekvämlighet där man inte orkar hålla på och jaga runt efter rätt filer av bra kvalitet.

  Man vinner mot den extremt utbredda fildelningen genom att minska den med bra alternativ, inte genom att utrota den helt genom en scorched earth-taktik där man eliminerar de många fördelar som bidragit till dess tillblivelse.

 14. Att Piratpartiet skulle ha kommit till insikt om övervakningsfrågan med tiden stämmer faktiskt inte alls. Den har funnits med från allra första början.

  Vi har inte gjort några stora förändringar i partiprogrammet sedan version 3.0, som vi antog i april 2006.

  Vårt valmanifest från 2006 finns att läsa på http://www3.piratpartiet.se/documents/valmanifest2006.pdf

  Där går vi punkt för punkt igenom FRA, trafiklagringsdirektiv, IPRED och andra integritetskränkande lagar. Däremot är det sant att det var först i samband med FRA-frågan som media uppmärksammade att det är det vi står för.

  @Anders Ekström:
  Kan du inte sluta larva dig om den ideella rätten! Du skrev ett påhittat påstående som du inte har ett skvatt täckning för. Erkänn det vet jag, eller kom med några referenser.

 15. Men Christian, jag har väl inte sagt något om den ideella upphovsrätten i anslutning till kritik om Piratpartiet? Inte i det här blogginlägget i alla fall! Läs igen i så fall: Jag skriver om de två grundläggande sakfrågor, eller rättigheter, som jag menar bör försvaras i den här diskussionen! Jag skriver inte att Piratpartiet är emot den ideella upphovsrätten!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *